Revize kanalizaceZjistíme stav vašeho potrubí, včetně vyhodnocení závad ve formě písemné zprávy s obrázky a záznamu na CD nosiči.